Fusibles Omega

Fusibles cilíndrics en cristall o ceràmica, portafusibles, assemblatge de fusibles