98ºb n

KAKU Ventiladors AC

axial AC kakuaxial AC kakuaxial AC kakuaxial AC kaku
 
 
Gamma de Ventiladors Axials AC de Kaku. Dissenyats especificamente per a entorns humedos i polsosos, gràcies al seu grau d'estanquitat estàndard IP55. Destaca du gran capacitat de dissipació de calor, degut la seva fabricació en aliatge de magnesi, que permet augmentar la vida útil del ventilador. Grandàries des de 80x80mm fins a Ø254mm. 
CARACTERÍSTIqueS
  • Cos Metàl·lic (Aliatge Mg)
  • Tensions de 24Vac, 110V, 220V, 380V, 110/220V
  • Fins a 1240 m³/h 
  • Fins a 63W
  • Fins a -50 °C a +85 °C
  • Estanquitat des d'IP55​