98ºb n

Microventiladors

MICRO-FANMICRO-FANMICRO-FANMICRO-FAN
 
Ermec i Omega disposen d'una amlia gamma de Micro-ventiladors Axials DC, de mesures i gruixos reduïts, amb versions silencioses i de baix consum.
CARACTERÍSTIqueS
 • Des de 15x15mm a 30x30mm
  Gruix mínim de 4mm
  Tensions de 2.4 a 5.0Vdc
  De 15 a 70 dt.
  Vida útil fins a 30000 Hores
  Fins a -10 °C a +60 °C